" "Öyle hareket etki senin hareketlerinin yasası, diğerlerinin hareketlerinin yasası olsun." KANT "

Aile Şirketlerinde Gelişim Projeleri

6027

Günümüz Türkiyesin de  aile şirketlerinin oranı % 80 ve bu şirketlerin ancak % 10 ‘u 3. kuşağa geçerek hayatını devam ettiriyor.  Aile şirketlerinin kendilerini devam ettirebilmeleri için hem aile içinde ki bireylerin rollerinin net olarak belirlenmesi, aidiyat duygularını yürekten hissetmeleri hem de de başarıyı devam ettirme istek ve azmini içinde taşımaları gerekiyor. Bu gelişim programı aile içinde bireylerin takım olarak ve tek tek çalışılması ile ortaya konmaktadır. Sürdürülebilir başarı ancak inanç ve istekle mümkündür. Bu programda kendine ve olaylara bakışı dış gözlerle görüp göstererek sorun çözme becerisi kazandırıyoruz.

Aile şirketleri programında odak noktalarımız ve kısaca çalışma alanlarımız;

  • Aile bilinci,
  • Roller,
  • Çatışma yönetimi,
  • Aile yönetimi ve Şirket yönetimi
  • Değerler, düşünceler, davranışlar ve kişiler arası iletişim
  • Ailenin ortak mottası
  • İmaj yönetimi
  • Yüksek performanslı Takım çalışması
  • Sürdürülebilir başarı için bakış açısı
  • Niyetler, istekler, amaçlar

Programın Akışı ve İçeriği

Modül-1: Aile Şirketlerine bakış ve Aile şirketi kavramı
Modül-2: Kuşaklar Arasında Geçiş ve Transfer Sorunu
Modül-3: Aile Şirketlerinde Sürekliliğinin Sağlanmasının Esasları nasıl olmalı
Modül-4: Profesyonellerin Yönetimi

Program hakkında detaylı bilgi için bize ulaşabilirsiniz.