AİLE ŞİRKETLERİNDE KURUMSALLAŞMA

10 Mart 2015

kurumEkonomik kalkınma açısından taşıdıkları büyük önem nedeniyle, aile şirketlerinde kurumsal yönetim geniş kapsamlı bir konu olarak ele alınmalıdır.
Kurumsallaşmadan anlaşılması gereken, devamlılığı belli kişilerin varlığına bağlı olmayan bir ‘sistemin ’ oluşturulmasıdır. Her sistemde olduğu gibi, kurumsal bir yapıda da sistemin farklı unsurlarının birbiri ile ve sistemin bütünü ile ilişkisinin belirlenmesi, farklı rollerin ve görevlerin tanımlanması sağlıklı bir işleyiş kurulması için temel teşkil eder. Kurumsallaşma kavramından söz edildiğinde genelde “şirket” kavramı üzerinde yoğunlaşıldığı görülmektedir.
Ancak aile şirketi gibi sistemlerde kurumsallaşma “şirketin kurumsallaşması” ve “aile ilişkilerinin kurumsallaşması” olarak iki boyutlu ele alınmalıdır.

Kurumsallaşma sürecinde genellikle iki ana sorunla karşı karşıya kalındığını görüyoruz.

1. Pazarı ön görememek, pazardan kopmak, müşteriye hitap edememek, yeni ürünler veya hizmetler yaratamamak, sermaye yetersizliği, maliyetleri kontrol altına alamamak, kötü yönetim gibi herhangi bir işletmeyi başarısızlığa uğratabilecek genel sorunlar.

2. Aile ile iş ilişkilerinin birbirine girmesi, iş gereklerinin aile gereksinimleri ile çakışması, varis planlamasının yapılmaması gibi tamamen aile şirketlerine özgü yapısal sorunlar.

Bu nedenlerle sorunları ve gelişim noktalarını,

1. Şirket işleyiş yapısının kurumsallaşması
2. Aile içi ilişkilerin kurumsallaşması olarak ayrı ayrı ele almak, özel yöntemler ve süreçlerle çalışmak gerekir. Dünya ‘daki uygulamalarda aile şirketlerinde iş yönetimi ve aile içi kurumsallaşma profesyonellere bırakılmaktadır.

Türkiye ‘de de özellikle aile içi ilişkilerin kurumsallaşması için bu konularda tecrübeli ilişki&takım koçlarıyla yapılan çalışmalar hızla yayılmakta ve kurumsallaşma sürecindeki başarı oranı her geçen gün artmaktadır.

İlişki&Takım Koçu desteği ile neler yapılabilir? 

Birinci aşama, değişimin “niçin” gerekli olduğu konusunda aile içinde hemfikirlik varken, bunun “nasıl” yapılacağı konusu geldiğinde bir anda çatlak sesler çıkmaya başlayabilir. Buradaki en önemli nokta, her kurumsallaşma şablonunun her şirkete uyarlanamayacağı gerçeğidir. Her kurumun kendi içinde, ürünlerinde ve müşterilerinde gizli olan dinamikleri görebilmek ve o kuruma özel kurumsallaşma şablonunu bulmak ve yönetimdeki bireylere anlatılıp ikna etmek özel bir uzmanlık ve süre gerektirir.

İkinci aşama aile üyeleri arasında İLETİŞİMİN sağlıklı şekilde tutulmasının sağlanmasıdır. Aile bireyleri kadar eşlerin ve çocukların da aynı ruhu ve aynı duyguyu taşıması çok önemlidir. Varlık durumu ve vizyon konusunda ortak noktaya bakanlarla yola devam edip, istemeyenlerle yolları baştan ayırmak süreçte önemli hale gerekmektedir. Kısaca bu konuları değerlendirmek için bir ilişki ve takım koçu eşliğinde AİLE İÇİ PAYLAŞIM OTURUMLARI yapılmalıdır.

Üçüncü aşama AİLE MECLİSİ veya AİLE KURULUNUN oluşturulmasıdır. Bu kurulların ilk toplantılarının yine bu konularda uzman koçla birlikte gerçekleştirmek önemlidir. Batı da Communication Cheif Coaching çalışması sıklıkla kullanılmaktadır. Kişilerin düşüncelerinin en iyi burada ifade edildiği görülmektedir.

Dördüncü aşama mutlaka bir AİLE ANAYASASININ hazırlanmasıdır. Burada ise rollerin görevlerin ve birçok detayların artık netlik kazandığı ve bu sürece kadar yapılan tüm çalışma toplantı ve çatışmaların sona ererek yeni bir değişim ve gelişim sürecine bağlandığını görmekteyiz.

Görüldüğü gibi aile şirketlerinden kurumsallaşmaya giden yolda uzman bir İlişki & Takım Koçu ile birlikte çalışmak kurumun kurumsallaşması için gerekli olan aile bireylerinin kurumsal bakış açısı kazanmalarını kolaylaştıracak, karşılaşılacak zorluklar zamanında ele alınarak çatışmalara neden olmadan çözülecek, değişim ve dönüşüm süreci başarıyla yönetilebilir hale gelecektir.

Yazan: Nurşen Kaya

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir