" Büyük işleri başarmak için sadece eylem değil aynı zamanda düş, sadece plan değil aynı zamanda inanç gerekir. - Anatole France "

Bireysel Mentörlük

Bireysel Mentörlük çalışmasında yetkinliklerimiz çerçevesinde kişilerin ihtiyaçları olan konularda onlara çözüm yolları öneriyor. Koçluk çalışmasının yanı sıra neyi nasıl yapacakları üzerine ortak kararlar alıyor ve çalışma prensipleri üzerine konuşuyoruz.