" Bilgi insanı şüpheden, iyilik acı çekmekten, kararlı olmak korkudan kurtarır. Konfüçyüs "

Eğiticinin Eğitimi

3-executive-coching-online-coaching-business-coching-your24hcoach-1

 

 

Amaç :Bu eğitimin amacı, bir eğitmenin sahip olması gereken özellikleri ortaya koymak; eğitimin nasıl planlanacağı (tasarım, içerik ve yöntem) konusunda detaylı bilgi vermek; eğitimcilerin sunuşa hazırlanma ve eğitim verme konusunda ihtiyaç duyacakları tüm bilgileri uygulamalar eşliğinde aktarmaktır.

 

 İçerik :

 • Eğitimin Amacı ve Öneminin belirlenmesi
 • Başarılı Eğitimin Özelliklerinin tesbiti
 • Eğiticinin Temel Niteliklerinin ortaya çıkarılması
 • Yetişkin Öğrenme Prensipleri nelerdir
 • Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesinin
 • Eğitim Öncesi Planlama ve Hazırlık
 • Görsel Malzeme Kullanımı
 • Powerpoint Sunusu Hazırlama
 • Eğitim Sunum Aşamaları
 • Giriş: Isınma tanışma
 • Ana Bölüm: Aktarım ve Uygulama yönetmeleri
 • Kapanış: Sonlandırma ve iz bırakma
 • Eğitim Yöntemlerini Etkili Şekilde Kullanma becerisi
 • Başarılı Sunumların Özelliklerini görme
 • Sunum Heyecanını Yenme Teknikleri
 • Sunumda Sözlü İletişim
 • Ses Kullanımı
 • Etkili Beden Dili Kullanımı
 • Jest ve Mimikler
 • Göz Teması
 • El ve kol Hareketleri
 • Genel Duruş ve Alan Kullanımı
 • Giyim ve Dış Görünüş
 • Katılımcıların Beden Dilini Okuma
 • Grup Dinamiklerini Yönlendirme
 • Katılımcıları Eğitime Dahil Etme ve Dikkatleri Toplama Teknikleri
 • Zor Katılımcılar, Sorular ve İtirazlarla ile Baş Etme
 • Sunumu Sonlandırma ve Kapanış
 • Eğitim Sonrası Değerlendirme (Eğitim Etkinliğinin Ölçülmesi)
 • Eğitim İçeriğine İlişkin Sunum Uygulaması
 • Eğitim Yönteminde kullanılacaklar:
 • Eğitici aktarımı
 • Rol oyunu
 • Vaka çalışması
 • Bireysel ve grup çalışmaları
 • Katılımcı sunumları


Süre:
2 tam günlük eğitim ve sonrasında follow up çalışmalarıyla takip edilmektedir.