" Büyük işleri başarmak için sadece eylem değil aynı zamanda düş, sadece plan değil aynı zamanda inanç gerekir. - Anatole France "

Etkin Toplantı Yönetimi

003

Amaç: Zamanı ve emeği boşa harcadığımız sürece işlerimiz hiç bir zaman bitmez. İşlerin çok olması ve bitmemesi bir bakıma zamanı etkin kullanılmaması bir bakıma da işlerini gerektiği gibi planlanmamasından kaynaklanmaktadır. Etkin toplantı yönetimi eğitiminde; toplantıların amacına uygun nasıl yapılacağı ve verimli bir çıktısının nasıl elde edileceği üzerine çalışılmaktadır.

Eğitimin kazandırdıkları: 

  • Toplantının hangi amaçla ve nasıl yapılacağını kavrayacak
  • Her konu için toplantı yapılması gerekip gerekmediğini fark edecek
  • Amaçlı toplantı ile gelişi güzel haftalık ve aylık toplantılar arasındaki farkı görecek
  • Toplantı çıktılarının değerlendirmeleri üzerinde çalışacak
  • Verimlilik konusunda kendinizi daha üretken ve motivasyonu yüksek hissedeceksiniz.
  • Eğitim, vaka çalışmaları, sunum, test gibi konularla zenginleştirilmiştir.

Süre : 1 tam gün