" Bir amaca bağlanmayan ruh, yolunu kaybeder. Çünkü her yerde olmak hiç bir yerde olmamaktır. Montaigne "

Yazılı Basın