" Güneşin sana ulaşmasını istiyorsan gölgeden çık. Konfüçyüs "

Koçluk

indir__7_

Koçluk,  Kendinizi tanımaya ve keşfetmenize yardımcı olur. Değişim ve dönüşümlerin dıştan içe değil içten dışa olduğunu gösterir. Mutluluğun dışarıda aranmamasını ve eğer içsel huzurunuz varsa  mutluluk ve kişisel zenginliğin olduğunu kavramanıza yardımcı olur. Mutlu yaşam becerisini arttırmaya, içsel kaynaklarınıza ulaşmaya, kaynakları istenildiği biçimde ve süreklilikte kullanmanıza, hayatınızda yapmak isteyip de yapamadığınız çalışmalar ve davranışlar için aksiyon planı yapmanıza ve herşeyden önce sahip olduğunuz değerlerinizin olduğuna ve bunlarla mutlu olmanıza  yarayan, bireylere ve kurumlara destek sağlayan özel  bir kişisel gelişim  süreç programıdır.

Hayatın bir dengeden ibaret olduğunu ve ancak buna sahip olursanız  bedensel, ruhsal ve zihinsel  zenginlik ve bolluğa ulaşmanıza imkan olduğunu görmenizi sağlayan çalışmalardır.

Koçluk bir farkındalık kazanma çalışmasıdır.  Bu süreç kişilerin hem iş hayatları, hem özel hayatları hem de sosyal hayatlarında etkili olmaktadır.

Çözüm Odaklı Koçluk; Transformasyonel yani değişim, dönüşüm koçluğudur. Farkındalığı, liderliği, mevcut kaynakları ortaya çıkarır. Güçlü sorular neticesinde kişinin kaynaklarına, içine dönmesini sağlar. İçten ve dıştan bakmayı, kendine güven duymasını ve ihtiyaç duyduğu tüm kaynakların dışarıda değil kendi içinde olduğunu görmesini ve istediği hayata kararlılıkla ulaşmasına yardımcı olur. Geleceği görmesine ve ona ulaşmasına yardımcı olan bir sistemdir.

Koçluğun Yatırım Geri Dönüşü (ROI – Yatırım Üzerinden Getirisi)

• Fortune 100 şirketlerine yönelik bir Manchester Consulting Group çalışmasında, koçluğun bir kuruma, program maliyetinin neredeyse altı katı bir ROI sağladığını ortaya koymuştur.

• Uluslararası Personel Yönetim Derneği’nin yaptırdığı bir çalışmada, koçluğun eğitimle birleştirilerek verilmesi durumunda personel üretkenliğin % 88 arttığı belirlenmiştir. Sadece eğitimle üretkenlikteki artış %22’de kalmıştır.

• MetrixGlobal tarafından Fortune 500’a girmiş bir telekomünikasyon şirketi üzerinde yapılan bir çalışma, idareci koçluğun %529 ROI getirdiğini göstermiştir.

• Metropolitan Hayat Sigortası şirketinin belirlediğine göre, yoğun bir koçluk programına katılmış satışçıların üretkenliği ortalama %35 oranında artış kaydetmiştir.

Son yıllarda dünyada birçok firma, özellikle dünya devleri, koçluk hizmeti için geniş bütçeler ayırmaktadır. Manchester Inc. tarafından yapılan bir araştırmada, koçluk programlarına yapılan yatırımın geri dönüşünün, yapılan ilk harcamanın 5,7 katı olarak gerçekleştiği saptanmış, aynı araştırmaya göre, bu hizmeti alan yöneticilerde de çok olumlu gelişmeler görülmüştür.

Yöneticilerin;

 • %77’sinde astlarıyla olan ilişkilerde iyileşme
 • %61’inde iş tatmininde artış
 • %67’sinde takım çalışmasında artış kaydedilmiştir.

Koçluk desteğinin verildiği şirketlerdeki olumlu gelişmelerden bazıları ise şöyle:

 • Verimlilik artışı – %53
 • Kalite artışı – %48
 • Kurumsal yapının güçlenmesi – %48
 • Müşteriye sunulan hizmet kalitesindeki artış – %39
 • Müşteri şikâyetlerindeki azalma – %34
 • Koçluk desteği alan yöneticileri bünyede tutma oranında artış – %32
 • Maliyetlerde azalma %23
 • Kârlılıkta artış %22

Koçluk desteği alan yöneticilerde görülen olumlu kişisel gelişmeler ise şöyle:

 • Altında çalışanlarla ilişkilerde iyileşme – %77
 • Üstleri ile ilişkilerde iyileşme – %71
 • Ekip çalışması verimliliğinde artış – %67
 • Diğer yöneticilerle ilişkilerde iyileşme – %63
 • İşten duyulan tatmindeki artış – %61
 • Kurum içi çatışmalarda azalma – %52
 • Kuruma sadakatte artış – %44
 • Müşterilerle ilişkilerde iyileşme – %37

Bu faydaların yanı sıra koçluk hizmetinin, klasik eğitimlere göre de çeşitli avantajları vardır. En önemlisi de kişinin üzerinde kalıcı bir değişim sağlaması. Case Western Reserve Üniversitesi’nde
yapılan bir araştırmaya göre, koçluğun etkisi 7 (yedi) sene sürmektedir. Özel bir takip sistemi kurulmazsa, seminerlerde bu etki birkaç ayla sınırlı kalabilmektedir.