" Hırs bir teknenin yelkenini şişiren rüzgara benzer. Fazlası tekneyi batırır, azı ise; tekneyi olduğu yerde saydırır. Voltaire "

Yönetim Becerilerini Geliştirme Programı


Liderlik penguen
Amaç : Küreşelleşen ve değişen iş dünyasında yöneticilik yapmanın tanımı artık değişmiş durumda. Yönetici şirket için riskleri görmekle birlikte  vizyoner, strateji geliştiren, ekibi motive eden, ve harekete geçiren, zor durumda çatışma yönetimini etkin bir şekilde yönetebilen,  doğru hedefler koyan ve bunların gerçekleşmesini sağlayan, duygusal düşüşler yaşamadan bunları sonuç odaklı hayata geçiren, ekibini  dışsal motivasyonla değil içsel olarak tanıyan ve destekleyen aynı zamanda kendi hayatında da iş ve özel yaşam dengesini de koruyabilen ve daha bir çok özelliği de bir arada taşıyan kişiler olması gerekiyor. İş dünyasının gelmiş olduğu noktada ki  koçluk yaklaşımına sahip, lider bakış açılı yöneticilerine ihtiyaç var.

Bu programın amacı, kurumunuz yönetici kadrosunun temel yöneticilik, liderlik, motivasyon delegasyon ve coaching becerilerini geliştirmektir.  Kurs bitiminde katılımcılar liderlik kavramını öğrenecekler, astlarını farklı bir bakış açısı ile değerlendirme becerileri kazanacaklar, kendi liderlik tarzlarını öğrenecekler ve liderlik vasıflarını güçlendirecekler, elemanlarını motive etmenin önemini ve yöntemlerini kavrayacaklar, bir delegasyon modeli benimseyecekler ve temel “Coaching” tekniklerini öğreneceklerdir.

İçerik: Eğitim programı  6 bölümden  oluşmakta olup her bölüm bağımsız olarak çalışılabilmektedir.

1. Bölüm:
Yöneticiliğin tanımı

2- Bölüm : Temel Yöneticilik ve Liderlik Teorileri ve uygulamaları

3- Bölüm : Motivasyon ve Delegasyon

4- Bölüm : Liderlik ve Koçluk

5- Bölüm : Çatışma ve Stress yönetimi

6- Bölüm : Takım yönetimi

 

Eğitimin kazandırdıkları

 • Yönetici tarzlarını fark etmelerini sağlar
 • Yetenek ve becerilerini yeniden sorgulayarak kariyer dünyasında nerede olduklarını gösterir
 • Ekiplerini motive ederken bir insan olarak nasıl motive olduklarını ve ihtiyaçlarını  görmelerine olanak sağlar
 • İş ve özel yaşam dengelerini, vizyon ve değerlerini yenilemelerine  yardımcı olur
 • Oldukları ve olmak istedikleri kişisel imajlarına geçiş yapmalarına imkan verir
 • Ekipleriyle iletişimi destekler
 • Farkındalıklarını arttırır
 • Yöneticiliklerine koçluk yaklaşımlarına  yenilik katar
 • Güçlü soru sorma alışkanlığı  kazandırır
 • Düşünce ve bakış açısı farkındalığı sağlar
 • Değerlerle geri bildirimin farkını görmelerine yardımcı olur.
 • Güçlü ilişkiler, liderlik ve kalıcı düşünce ve davranış değişikliği sağlar
 • Takım yönetimini öğretir
 • Delegasyonla iş yapabilme becerisi sağlar
 • Çatışma ve stress yönetiminde bir lider gibi davranışı destekler
 • 21. yy yönetici ve lider tarzı için kendi içinde hedefe odaklanmasını sağlar
 • Motivasyon kaynaklarını hareketlendirir
 • Değişim ve gelişime uyum sağlayan yönetici tarzını yaratır
 • Koçvari yaklaşımlı yönetici ve lider bakışı sağlar

 

Çalışma tarzı : Yönetici yetkinlikleri, performans değerlendirmeleri testleri  yapılır. Her bir çalışma demo çalışmalar video gösterileri ve geri bildirimlerle desteklenir ayrıca eğitimler sonrası saha koçluğu ve bireysel koçluk çalışmalarıyla program devam ettirilerek çalışma maximum noktaya getirilir.

 

SüreHer bir bölüm 1 veya 2 gün olarak planlanmaktadır. Program içeriği toplam 6 veya 12 gün olarak uzun soluklu gelişim ve değişim yaratmak üzerine yönetici yetkinliklerini ve bakışını 360 derece farkındalıkla ele almak üzere kurgulanmıştır. 

Program detayları ve gün sayısı için bize ulaşabilirsiniz.