" Büyük işleri başarmak için sadece eylem değil aynı zamanda düş, sadece plan değil aynı zamanda inanç gerekir. - Anatole France "

Liderlik ve Yönetici Koçluğu

Liderlik ve Yönetici Koçluğu, Bireylerin profesyonel hayatta ilişkileri kendileri ve iş yapış tarzları ve bir çok noktaya odaklanarak yapılan çalışmaları içermektedir.

Son yıllarda dünyada birçok firma, özellikle dünya devleri, koçluk hizmeti için geniş bütçeler ayırmaktadır. Manchester Inc. tarafından yapılan bir araştırmada, koçluk programlarına yapılan yatırımın geri dönüşünün, yapılan ilk harcamanın 5,7 katı olarak gerçekleştiği saptanmış, aynı araştırmaya göre, bu hizmeti alan yöneticilerde de çok olumlu gelişmeler görülmüştür.

Yöneticilerin;

 • %77’sinde astlarıyla olan ilişkilerde iyileşme
 • %61’inde iş tatmininde artış
 • %67’sinde takım çalışmasında artış kaydedilmiştir.

Koçluk desteği alan yöneticilerde görülen olumlu kişisel gelişmeler ise :

 • Altında çalışanlarla ilişkilerde iyileşme – %77
 • Üstleri ile ilişkilerde iyileşme – %71
 • Ekip çalışması verimliliğinde artış – %67
 • Diğer yöneticilerle ilişkilerde iyileşme – %63
 • İşten duyulan tatmindeki artış – %61
 • Kurum içi çatışmalarda azalma – %52
 • Kuruma sadakatte artış – %44
 • Müşterilerle ilişkilerde iyileşme – %37

Bu faydaların yanı sıra koçluk hizmetinin, klasik eğitimlere göre de çeşitli avantajları vardır. En önemlisi de kişinin üzerinde kalıcı bir değişim sağlaması. Case Western Reserve Üniversitesi’nde
yapılan bir araştırmaya göre, koçluğun etkisi 7 (yedi) sene sürmektedir. Özel bir takip sistemi kurulmazsa, seminerlerde bu etki birkaç ayla sınırlı kalabilmektedir.