" Kullan beni” diyerek sabırla bekleyen öyle çok yetenegimiz var ki…. "

NLP’nin Sırrı Nerede Saklı?


yaşadıgın yer

Amaç :
NLP ‘nin ne olduğunu, nerelerde kullanıldığını, en basit, en kolay, anlaşılır ve uygulanabilir haliyle kişilerle paylaşmak, farkındalık yaratarak yaşamlarında kullanmalarına olanak sağlamak, ilişkilerinde gelişim ve dönüşüm yaratmak, algılama, dinleme ve davranış modellerini daha farklı şekilde öğrenip, değerlendirerek, kendi yaşamında bir üst versiyona çıkmasına katkı sağlamaktır.  NLP, 21. yy’ın en önemli bilim dallarından biridir. NLP, hayatta bir şeyi bir kişi yapıyorsa herkes yapabilir der. Bu bakış açısıyla kişilerin kendi istedikleri hayatı yaşamlarına yardımcı oluyoruz.

İçerik:
 • NLP nedir, nerelerde kullanılır?
 • Algı ve algı sistemleri nedir, algılamadaki farklılıklar
 • Beynin çeşitleri, çalışma şekli ve özellikleri nelerdir,nlp5
 • Hangi durumlarda hangi beyin sistemini kullanırız?
 • Öğrenme aşamaları nelerdir.?
 • Herhangi bir şeyi  nasıl öğreniriz ve kalıcılığını sağlarız?
 • Öğrenme aşamaları ile kendimize bakma
 • Dinlemede kendini görme ve geliştirme
 • İletişim sorunlarının nedenleri
 • Etkili iletişim ve ilişkiler için teknik yöntemler
 • Temsil sistemleri nelerdir  nasıl kullanılır?
 • NLP nin 4 temel prensibi
 • Olumsuz duygu değişimi çalışması
 • Etkili hedef belirleme ve ulaşma teknikleri çalışması
 • Olumsuz duyguları nötrleme ve kişileri affetme çalışması
 • Performans arttırıcı sorularla ve kendini irdeleme soruları


Eğitimin Kazandırdıkları:

 • Beynin işleyiş şeklini öğrenecek
 • Algı sistemlerini öğrenerek kişilerin olayları nasıl algıladığını görecek
 • Herhangi bir şeyi öğrenirken ve alışkanlık haline getirirken neden zorluk yaşadığını, etkili ve kalıcı öğrenmenin nasıl olması gerektiğini görecek
 • Temsil sistemleriyle kişileri daha doğru analiz edecek
 • NLP nin varlık nedeni ve 4 temel prensibiyle hayata  daha farklı bakacak
 • Geçmişten bugüne unutamadığı olumsuz duyguları yok edecek
 • Hedeflere neden ulaşamadığımızı veya hangi hedeflere neden kolaylıkla ulaştığını anlayacak
 • Olumsuz alışkanlıkların anlamalarıyla ilgili çalışmalar yaparak anlam değiştirerek onları hayatından çıkarabilecek
 • Affetme çalışması  ile geçmişi kapatıp, gelecek odaklı yaşayarak, duygu ve düşünce bazında nötrleşme  yaşayacak
 • Ruhsal, zihinsel ve bedensel anlamada hafiflik ve rahatlık hissedeceksiniz.
 • Bu kısa sürede İletişim ve ilişkilerinizdeki farklılıkları bakış açısı değişikiliklerine tanık olup gelişim ve dönüşüm sürecini yaşayacaksınız.

Süre : 2 tam günlük eğitim olup,  test ,  teorik ve pratik çalışmaları  içermektedir.

•Eğitimde öğrenilen tüm konular kişilerin kendi  hayatında kolaylıkla uygulayabilme özelliğine  sahip olup en doğru,  en yalın ve en anlaşılır halini  taşımaktadır.