" Mutlu olmak, insanın bilinç boyutuyla doğru orantılıdır. Bilgi boyutuyla değil. "

Otantik Liderlik


leader

Amaç: Gerçek liderler lider olmak için  yola çıkmazlar. Onlar hayatlarını yaşamak ve kendilerini ifade etmek için yoldadırlar. Ne zaman ki bu ifade bir değer içerir, onlar lider olurlar.

«Otantik» kavramı kişinin deneyimleri, düşünce, duygu,  ihtiyaç veya inançları ile bağlantılı bir biçimde kendisini bilmesi şeklinde tanımlanmaktadır. Yani bireyin düşünce ve duyguları
ile davranışlarında tutarlılık, denge anlamını taşımaktadır.
Dünyada ve Türkiye de Liderlik üzerine yapılan araştırmalarda Otantik Liderliğin tüm Liderlik yöntemlerinin kökü olduğu ortaya konmaktadır. Eğitimin amacı; Otantik liderlik kavramı yetkinliklerini katılımcılara aktarmak ve Türk kültüründe liderlik ve yöneticilik için uygulanması için gerekli ilave becerileri de  kendilerine kazandırmaktır.

İçerik : Eğitim süresince Otantik Liderlik 4 boyutta ele alınmaktadır.

1- Bilgi Boyutu            – Otantik Lider Nasıl olunur?

2- Duygu Boyutu        – Öz farkındalık / Öz değer / Öngörü kazanma

3- Düşünce Boyutu    –  Siz kimsiniz? Nereye nasıl ve hangi kaynaklarınızla  gidiyorsunuz?

4- Uygulama Boyutu –  Liderlik Potansiyeliniz-  Nasıl bir Lidersiniz?

Geliştirilen Yekinlikler:

  • Liderlik
  • Duygusal Zeka
  • Etkileme, İkna becerileri
  • Öz farkındalık
  • İnsanlarda iz bırakma
  • Öz güven ve Öz değer kavramlarında yükselme


Çalışma şekli:
Eğitim sonrasında içeriklerin içselleşmesi ve için saha koçluğu veya bireysel koçluk çalışmaları ile desteklenmektedir. 


Süre:
4 veya 2 gün olarak uygulanabilmektedir.