" Özdeşleştiğin inançlarından özgürleştiğinde düşüncenin yaratıcılığı devreye girer. "

Sahici İletişim


8bc5926e

Amaç :  Katılımcılara iletişimin  neden hayatımızda en önemli şey olduğunu algılatmak, doğru ve etkili iletişimi insanlarla nasıl kuracağımızı göstermek, kişileri yargısız nötr olduğu gibi kabul etme becerisi kazandırmak, hangi durumlarda hangi beyni kullandığımızı öğretmek, davranış modelleri ile  farklı insan yapılarını görerek onlarla nasıl iletişim kuracağını öğretmek.

Algılama sistemi ile olayları ve kişilere bakış açısı farklılığı kazandırmak, etkili iletişim için giyim, beden dili ve konuşmanın önemini göstermek ve iş hayatındaki profesyonel giyim tarzı örnekleri ile profesyonel iş hayatına bakış kazandırmak.

 

 

Eğitimin kazandırdıkları 

 • Hayatımızda iletişimin önemini fark etme
 • İş ve Özel yaşamadaki iletişim şekillerini görme
 • Beynin çalışma sistemi ile ilişkileri tanımlama369789
 • Neden ve niçinleri öğrenme
 • Farkınızı fark etme
 • Davranış modelleri ile insana dair ip uçları
 • Hayatı algılama sistemini ve farkları öğrenme
 • Yazılı ve sözel ilişkide olmazsa olmazları görme
 • Başarılı ve başarısız ilişki şekilleri ve etkilerini fark etme
 • Beden dili ile karizma yaratma ip uçları
 • Olumsuz duygulardan nötrleşme çalışması

 


Süre :
 1 tam gün