" Ders alınmış başarısızlık, başarı demektir. M.S.Forbes "

Verimli Çalışma ve Ekip Motivasyonu


shutterstock_59193421-05

Amaç: Motivasyon, hayatta ki en önemli kaynaklardan biri. Yapılan araştırmalar çalışanların motivasyon kaybının,  işe bağlılıklarının düşük olmasının ve iş yapma süreçlerindeki  isteksizliklerinin çok yüksek olduğunu göstermektedir. İnsan aslında doğuştan motive olan varlıktır ancak ne oluyorsa oluyor ve insanlar kendini yaşam içinde ister işte isterse özel hayatta bıkkın, isteksiz ve hiçbir şey için elini oynatmaya meyilli olmayan varlıklara dönüşüyor. Bu eğitimde insan denilen varlığın nelerden ve nasıl etkilendiğini görecek, nasıl motive olacağı konularda metodlar öğrenecek bunları hayatın 3 alanında da nasıl kullanacağı konusunda çalışmalar yapacak.

Eğitimin içeriği:  

 • Motivasyon nedir? 
 • İnsanları motive eden etkenler 
 • Motivasyon kaynakları
 • Motivasyonu sabote eden noktalar
 • Motivasyon destekleyicileri
 • Farklı kişilik tiplerine göre motivasyon yönleri 
 • Ekip çalışması ve takım ruhu 
 • İletişimin motivasyona etkisi 
 • 3 Sandalye Metodu 
 • Sorunları fırsata dönüştürmek 
 • Duygu ve düşünceleri hedefe yönlendirme 
 • Hedef odaklı bakış açısı
 • Zihinde Canlandırma Tekniği 
 • Kaynak Üçgeni Tekniği 


Eğitimin Kazandırdıkları :

 • Motivasyon kaynaklarını öğrenecek
 • Kendi motivasyonu için nelerin öncelikli olduğunu görecek
 • Ekip ruhunu hissedecek
 • Duygu ve düşüncelerinin farkına vararak önceliklendirme üzerine çalışacak
 • Farklı davranış modelleri ve farklı kişilikler üzerine gözlem ve çalışma imkanı bulacak
 • Hedef odaklı bakış açısına sahip olacak 

 

Süre : 2 tam gün